HR  /  EN

Zemljište za stambenu gradnju | Makarska

MAKARSKA ZEMLJIŠTA: Građevinsko zemljište s pogledom (Zelenka)


Građevinsko zemljište u Makarskoj, površine 1.308 m2, s pogledom na more i otoke (Zelenka)

Prodaje se dio građevinskog zemljišta u Makarskoj površine 1.308 m2 sa pogledom na more i otoke. Po Prostornom planu uređenja Grada Makarske zemljište se nalazi u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja (svijetlo žuta zona) za koje je donešen Urbanistički plan uređenja - UPU Zelenka 2. Zemljište je mješovite namjene M1 – pretežito stambene namjene gdje prevladavaju stambene građevine.

Na ovom zemljištu moguća je izgradnja samostojećih ili dvojnih objekata. U zoni mješovite namjene (M1) mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne kao i pomoćne građevine. 

Niske stambene građevine, do 4 stambene jedinice, samostojeći ili dvojni se mogu graditi na građevnoj čestici min. površina 400 m² za slobodnostojeće građevine, a za dvojne građevine min. površine 300 m².

Maks. koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3, a maks. koeficijent izgrađenosti podzemni (KigP) je 0,5. 
Maks. koeficijent iskorištenosti nadzemni (KisN) je 1,2 dok maksimalni koeficijent iskorištenosti podzemni (Kis) iznosi 1,7.

Maksimalna katnost građevine je Po/S+P+3, a visina građevine je 12,5 m dok je 15,0 m ako se gradi suteren.

Min. udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi 3,0 m.
Min. udaljenost podzemnog dijela građevine od granica susjednih čestica je 2,0 m ako se koristi kao garaža za smještaj vozila u mirovanju.
Min. udaljenost građevine od granica javno-prometnih površina iznosi 5,0 m.
Min. pristup građevne čestice na javnu prometnu površinu iznosi 3,5 m.
Min. broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici.
Min. 20% površine građevne čestice se treba urediti kao zelena površina.

Zemljište je u naravi maslinik, a smješteno je u mirnom i tihom okruženju, u zapadnom dijelu Makarske. Udaljeno je cca 500 metara od centra grada i mora, a nalazi se u neposrednoj blizini škole.

Zemljište je pravilnog oblika, kompletna infrastruktura je u neposrednoj blizini.

Vlasništvo je uredno 1/1.

Detalji nekretnine

Šifra: Z007
Hot nekretnina: False
NOVO nekretnina: True
Cijena: 327000
Akcija cijena: 0
Površina: 1308
cijena m2: 250
Udaljenost od mora (m): 500
Udaljenost od centra (m): 500

Značajke nekretnine

  • Moguće je odmah zatražiti dozvole za gradnju
  • Tamno crvena zona - izgrađeni dio građevinskog područja
  • Moguća gradnja nekoliko obiteljskih kuća
  • Moguća gradnja dvojnog objekta

Cijena:

327.000,00
Šifra: Z007
Lokacija: Makarska
Veličina: 1308m2

Agent: Dijana Jelić Škorlić

ADRION nekretnine // Kralja Zvonimira 3a, 21000 Makarska, Hrvatska // Tel: +385 (0)21 678 555, +385 (0)21 678 555 // E-mail: nekretnine@ab-adrion.hr