HR  /  EN
povratak

Zemljište za stambenu gradnju

Makarska
429.900,00

Šifra: Z002
Lokacija: Makarska
Veličina: 1433m2

Građevinsko zemljište u Makarskoj za stambenu gradnju

Građevinsko zemljište u Makarskoj za stambenu gradnju

Građevinsko zemljište površine 1433 m2 u Makarska.

Temeljem Prostornog plana uređenja Grada Makarske zemljište se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja (mješovita namjena, pretežno stambena gradnja).

Na zemljištu je moguća izgradnja gospodarskih – poslovnih objekata unutar mješovite namjene (M1). Mogu se planirati samostalni poslovni objekti kao poslovne građevine ili ugostiteljsko-turističke građevine.

POSLOVNE GRAĐEVINE - uredi, biroi, kancelarije, manje trgovine, servisi i sl.

Min. površina građevne čestice je 500 m². Maks. koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,35.

Maks. koeficijent iskorištenosti (Kis) je 1,2.

Maks. katnost građevine je Po+P+3.

Visina građevine je 13 m.

Min. udaljenost građevine od granica susjednih čestica je 4 m.

Min. udaljenost građevine od granica javno-prometnih površina iznosi 6 m.

Min. pristup građevne čestice na javnu prometnu površinu iznosi 3,5 m.

Min. broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) na građevnoj čestici najmanje 1 parkirno mjesto na 8 zaposlenih.

Min. 25% površine građevne čestice se treba urediti kao zelena površina.

 

UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE GRAĐEVINE - hotel, pansion i sl.

Min. površina građevne čestice je 1000 m². Maks. koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4

Mak. koeficijent iskorištenosti (Kis) je 1,6.

Maks. katnost građevine je Po+P+4.

Visina građevine je 15,5 m.

Min. udaljenost građevine od granica susjednih čestica je 4 m.

Min. podzemna udaljenost građevine (ukoliko se koristi za smještaj vozila) od granica susjednih čestica je 1 m, a od granica javno-prometnih površina iznosi 2 m.

Min. udaljenost građevine od granica javno-prometnih površina iznosi 6 m.

Min. pristup građevne čestice na javnu prometnu površinu iznosi 3,5 m.

Min. broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) na građevnoj čestici dvostruki broj parkirnih mjesta od propisanog prema pravilniku.

Min. 25% površine građevne čestice se treba urediti kao zelena površina.

Zemljište je smješteno u zapadnom dijelu grada, udaljeno svega 300 m od mora. Put do parcele je asfaltiran, a kompletna infrastruktura (struja, voda i kanalizacija) je već na parceli.

Vlasništvo je uredno 1/1.

 

ZEMLJIŠTA_MAKARSKA , NEKRETNINE_MAKARSKA  AB_ADRION

Detalji nekretnine

Šifra: Z002
Cijena: 429900
Akcija cijena: 0
Površina: 1433
Površina parcele: 1433
cijena m2: 300
Udaljenost od mora (m): 300
Udaljenost od centra (m): 300

Značajke nekretnine

  • Pristupni put - asfaltiran
  • TV -sat
  • Telefon
  • Vlasnički list
  • Uporabna dozvola
  • Građevinska dozvola
  • Lokacijska dozvola
  • Iznad jadranske magistrale
  • Tamno crvena zona - izgrađeni dio građevinskog područja
429.900,00

Šifra: Z002
Lokacija: Makarska
Veličina: 1433m2