HR  /  EN
povratak
118.000,00

Šifra: Z161
Lokacija: Brela
Veličina: 590m2 cijena m2: 200 €/m2

Građevinsko zemljište u Brelima, predio Kričak

Zemljište je od plaže udaljeno 600 m, ali putem cca 2 km.

Građevinsko zemljište u Brelima, predio Kričak, sa predivnim, otvorenim pogledom na more i otoke. Zemljište je ukupne površine 590 m2, a nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja pa se može odmah zatražiti građevinsku dozvolu. Preko ove parcele je prošao put pa je ispod puta dio parcele površine cca 320 m2, a iznad puta dio parcele cca 210 m2. 
Zemljište je od plaže udaljeno 600 m, ali putem cca 2 km. Smješteno je točno 700 m iznad magistrale.
U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju stambene građevine iznosi 200 m2, a najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) određuje se: 
− za samostojeće građevine: 0,5, 
− za dvojne građevine: 0,6.
U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, na prostoru naselja Brela, najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi: 
− za samostojeće građevine: 2,0, 
− za dvojne građevine: 2,4.
Najveći dopušteni ukupni broj etaža stambene građevine u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja na prostoru naselja Brela, za građevne čestice površine do 300 m2 iznosi tri (3) etaže, uključujući podrum/suteren (Po/Su+P+1, Po/Su+P+Pk), dok za građevne čestice površine veće od 300 m2 iznosi četiri (4) etaže, uključujući podrum/suteren (Po/Su+P+2, Po/Su+P+1+Pk). 
U izgrađenim dijelovima naselja dozvoljava se izgradnja samostojećih građevina te dvojnih građevina i građevina u nizu, isključivo kao dovršetka izgradnje započete na susjednim građevnim česticama (ukoliko su izgrađene građevine na obje susjedne međe). 
Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna građevina stambene namjene i uz nju najviše dvije pomoćne građevine u funkciji građevine osnovne namjene (garaže, ljetna kuhinja, spremište i sl.), manje građevine gospodarsko-obrtničke namjene. Moguća je izgradnja bazena.
 

 

Detalji nekretnine

Šifra: Z161
Cijena: 118000
Akcija cijena: 0
Površina: 590
cijena m2: 200 €/m2

Značajke nekretnine

  • Iznad jadranske magistrale
118.000,00

Šifra: Z161
Lokacija: Brela
Veličina: 590m2
cijena m2: 200 €/m2