Your search results

Jednostavni savjeti

Posted by davor on 27/05/2016
| 0

Jednostavni savjeti koji su potrebni svima koji posjeduju ili žele postati vlasnik velikog bogatstva danas – nekretnine.
Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnina potrebno je izvršiti provjeru imovinsko-pravnog stanja nekretnine to za Vas može učiniti AB Adrion Nekretnine. Svakako zatražite predočenje izvatka iz zemljišne knjige, na ime prodavatelja, kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine, bez tereta.

Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?
Prema izmijenjenom Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, od 1. veljače 2009. godine državljani i pravne osobe iz zemalja Europske unije mogu u Hrvatskoj kupovati nekretnine bez ikakvih posebnih uvjeta. Naime, isti uvjeti koji za kupovinu nekretnine vrijede za hrvatske državljane vrijede i za njih, osim kad je u pitanju stjecanje poljoprivrednog zemljišta i zaštićenih dijelova prirode. Ograničenja poput kupnje zaštićenih spomenika kulture ili zemljišta u park-šumi za strance vrijede jednako kao i za hrvatske državljane, odnosno imaju mogućnost kupnje tek kada se i ako se država, županija i grad odreknu prava prvokupa .Osim stranih osoba iz zemalja Europske unije nekretnine mogu kupovati i strani državljani zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan Ugovor o reciprocitetu uz potrebnu suglasnost Ministarstva pravosuđa. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim pravima (N.N.broj 79/06), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija nije više nadležno za rješavanje zahtjeva stranih pravnih i fizičkih osoba za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH, već je za to nadležno Ministarstvo pravosuđa RH. Za detaljne informacije o postupku podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji kao prilog zahtjevu, obratite se direktno agentu u AB Adrion nekretnine.

Koliki iznos kapare kupac isplaćuje prodavatelju?
Kapara je polog kojim kupac prodavatelju isplaćuje u znak poslovne ozbiljnosti i stvarne namjere kupovine nekretnine. Kaparu u cijelosti regulira Zakon o obveznim odnosima.
Iznos kapare je predmet dogovora, a sukladno zakonski predviđenom maksimumu. Kapara najčešće iznosi 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene.

Tko i gdje ovjerava kupoprodajni ugovor?
Na kupoprodajnom ugovoru ovjerava se isključivo potpis prodavatelja. U Republici Hrvatskoj prodavatelj potpis ovjerava kod javnog bilježnika. U inozemstvu prodavatelj ovjerava potpis u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara. U slučaju ovjere kod notara u inozemstvu, ugovor je potrebno prevesti kod ovlaštenog sudskog tumača, a ovjeru je potrebno osnažiti pri nadležnom sudu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Detaljna pretraga

    0 € to 1.500.000 €

    More Search Options