Your search results

Što je nekretnina

Posted by davor on 04/03/2016
| 0

Nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje. U smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nepokretne stvari ili nekretnine su one stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru, a da im se kod toga ne uništi bit ili ne promijeni dosadašnja struktura.

Nekretnine možemo razlikovati prema više kriterija, a najbitniji su kriterij prirodne kakvoće.
Prema kriteriju prirodne kakvoće nekretnine su:
– zemljišta odnosno čestice zemljine površine i sve što je s njom razmjerno trajno spojeno, na površini ili ispod nje
– zgrade i druge građevine izgrađene na površini zemlje, iznad ili ispod nje, a namijenjene da tamo trajno ostanu. Osim stambenih i poslovnih zgrada i raznih drugih građevina tu spadaju bunari, podrumi, bazeni itd.
– sve što je u nekretninu ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno ili na neki drugi način s njom trajno spojeno, sve dok se od nje ne odvoji.
To znači da ukoliko kupujete stan ujedno kupujete i (idealni) dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

U smislu Zakona o porezu na promet nekretnine su zemljišta i građevine. Zemljištima se smatraju poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta. Građevinama se smatraju stambene, poslovne i sve druge zgrade, te njihovi dijelovi.

Nekretnine kao objekti prava (privatnog i javnog) su pravno individualizirane nepokretne stvari. Budući da na istom mjestu po zakonu fizike ne mogu istovremeno biti dvije stvari, nekretninu individualizira prostor. Prostorom je određen položaj i identitet nekretnine. Zato ne postoje dvije pravno identične nekretnine. Dvije susjedne katastarske čestice jednake površine i oblika na zemljištu jednakog boniteta, kulture i položaja nisu isto. U tom smislu nekretnina je neponovljivo dobro: uvijek određena, nikada generička stvar.
Svakako preporučujemo da se za kupnju obratite profesionalnoj agenciji za promet nekretninama, poput naše AB ADRION, kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupnju ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način i na svoje zadovoljstvo. Dodatnu sigurnost može vam pružiti i uvid u način poslovanja određene agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Detaljna pretraga

    0 € to 1.500.000 €

    More Search Options